Selecteer een pagina

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied dat gaat over alle regels en wetten met betrekking tot werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds. Zo heb je diverse geschillen tussen werknemer en werkgever. Over de jaren heen hebben conflicten tussen de partijen tot veel jurisprudentie geleid. Dit komt doordat de regels in het arbeidsrecht dynamisch zijn, werkgevers en werknemers kunnen over allerlei zaken onderling afspraken maken. De gemaakte afspraken mogen echter niet in strijd zijn met de wettelijke regels van het arbeidsrecht. Dit wordt ook wel dwingend recht genoemd. Om deze redenen is het te adviseren om een specialist in te schakelen wanneer een arbeidsrelatie wordt aangegaan, of wanneer een arbeidsconflict ontstaat.

De advocaten bij Nieuwstaete Advocaten staan je graag bij in deze situaties. Wij behartigen jouw belangen optimaal en overleggen de gang van zaken altijd met jou. De meeste geschillen tussen werkgevers en werknemers komen voort uit ontslag. Er zijn natuurlijk behalve ontslag nog veel meer geschillen in het arbeidsrecht, zoals over arbeidstijden, uitleg van de cao-bepalingen, de (door)betaling van salarissen, ziekte et cetera. Ook bieden wij onze diensten aan werkgevers aan voor bijvoorbeeld het opmaken van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen.

Ligt jouw situatie net wat anders dan hier omschreven? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.