Selecteer een pagina

Huurrecht

In het huurrecht draait het om zaken tussen verhuurder en huurder. Dit hoeft niet perse een woonruimte te betreffen, maar het kan ook een bedrijfslocaties of ander vastgoed zijn. Wel verschilt de regelgeving voor een woonruimte van die voor een winkel- of kantoorruimte, maar het valt uiteraard allemaal onder het huurrecht. In het huurrecht is een juridische basis onmisbaar. Het ondertekenen van huurcontracten en de daarbij behorende voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te creëren over de rechten en plichten tussen partijen bij een huurovereenkomst.

Er zijn heel veel dwingendrechtelijke bepalingen in het huurrecht. Dit zorgt ervoor dat de verhuurder van bijvoorbeeld een woning niet heel veel mogelijkheden heeft om af te wijken van de wettelijke bepalingen . Huurders, zijn echter daarvan niet altijd even goed op de hoogte bij het afsluiten van een huurovereenkomst. Dit kan ervoor zorgen dat er dan afspraken worden gemaakt in de huurovereenkomst, die juridisch gezien eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn.

Om deze redenen is het belangrijk om vooraf te zijn voorzien van deskundig advies over de juridische aspecten van het huurrecht en huurovereenkomsten. Wij kunnen je in diverse gevallen bijstaan: in kwesties van woonruimtes, bedrijfslocaties, winkelruimtes en allerlei ander vastgoed. Het team van Nieuwstaete Advocaten beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van huurrecht en zet jouw belang op de eerste plaats.

Wij helpen je graag bij:

  • Huurincasso’s
  • Ontruimingsprocedures
  • Onderhandelingen over het opstellen of beëindigen van huurcontracten

Bel ons gerust!