Selecteer een pagina

Vreemdelingenrecht

Wij hebben ruime ervaring (23 jaar) op het gebied van machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV-aanvragen). Je wordt altijd bijgestaan door een ervaren en deskundige advocaat, die gespecialiseerd is op het gebied van vreemdelingenrecht. Ons kantoor heeft ervaring op het gebied van advies en procedures in tal van vreemdelingenrechtelijke kwesties. Ons kantoor biedt in al deze gevallen rechtsbijstand. Ook indien je een afwijzing van de IND hebt ontvangen, kan ons kantoor je bijstaan in de bezwaar- en/of beroepsprocedure. De aanvraag om toelating tot Nederland valt niet onder gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit kan anders zijn als de aanvraag is afgewezen. Dan kan men in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Let op: vaak wordt van de cliënt verwacht dat hij een eigen bijdrage aan de advocaat voldoet.

Na afgifte van de MVV, wordt bij inreis in Nederland een verblijfsvergunning verleend.Een aparte aanvraag voor een verblijfsvergunning hoeft niet meer te worden ingediend.
Degene in Nederland (referent) kan de aanvraag voor de MVV en verblijfsvergunning voor de vreemdeling in Nederland indienen. Een MVV wordt aangevraagd voor het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wilt verblijven. Het doel van het verblijf is dus bij een MVV-aanvraag van belang. Onder deze doelen vallen onder andere verblijf bij partner, het verrichten van arbeid al dan niet in loondienst, het ondergaan van medische behandeling, verblijf bij familie en studie. Wil je een verblijfsvergunning omdat je bijvoorbeeld gezinshereniging beoogt of omdat je wilt trouwen met een buitenlandse partner die je naar Nederland wilt laten komen, dan kan je voor meer informatie met ons contact opnemen.

De ervaring leert dat de advocaat veel tijd kwijt is aan het behandelen van een zaak. Ons kantoor vindt het belangrijk dat met de cliënt afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden schriftelijk gemaakt. Dit laatste om misverstanden te voorkomen. Het principe is eenvoudig: draagt cliënt zijn steentje bij om aan de zaak te werken (stukken verzamelen en formulieren zelf invullen), dan heeft de advocaat minder werk. Hoe minder werk de advocaat verricht des te lager de prijs voor de cliënt is. Wij houden rekening met je inkomen.